TABAKALAŞMA VE SINIF

Toplumdaki eşitsizlikler üzerinde çalışmak sosyolojinin en önemli alanından biri olmasının sebebi bizim maddi kaynaklarımızın aslında yaşamımız hakkında çok şeyi ifade ettiğini göstermektedir. Bu bölümde ise sosyologların tabakalaşma ve sınıf dediklerinde…